Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Aanpassing bezoekregeling

Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger, vrijwilliger

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat het aantal Covid-19-besmettingen in de samenleving weer pijlsnel stijgt. Deze ochtend ontvingen we nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en we zijn genoodzaakt om vanaf donderdag 22 oktober 2020 de bezoekregeling aan te passen.
Eerst het goede nieuws! Bezoek blijft mogelijk, ook tijdens het weekend.

Wat verandert er dan wel concreet?

- de cafetaria gaat conform de richtlijnen voor de horeca weer dicht;
- het buurtrestaurant ’t Vaardeken in Exalta | Sint-Vincentius gaat dicht;
- kamerbezoek blijft mogelijk, maar wordt beperkt tot maximaal 2 VASTE bezoekers per twee weken;
- we laten enkel familie toe, voor wie geen familie heeft, kan een uitzondering toegestaan worden. Dit betekent dat de familie zelf onderling afspreekt, wie er op bezoek komt;
- de bezoekuren worden beperkt van 13u30 tot 17u30 op week- en weekenddagen. Daarbuiten gaan de deuren weer dicht.

Bezoek is erg belangrijk voor de cliënten en hun familie. We kiezen ervoor om dit zeker te laten doorgaan. Dit blijft mogelijk als iedereen zich ook aan de afspraken houdt. Samen dragen we zorg voor elkaar.
We wensen iedereen veel sterkte toe in wat weer een moeilijke periode kan worden. Gelukkig hebben we veel geleerd uit de vorige ervaringen zodat we nu beter gewapend zijn.

Informatie is steeds op de website www.sintvincentius.be of de Facebookpagina na te lezen. Bij vragen of bezorgdheden kan u nog steeds gebruik maken van het e-mailadres infocorona@exalta.be.

Met vriendelijke groet


Wouter Sonneville
Algemeen Directeur

De brief kan u nalezen op deze link.


Vorig bericht: Vaste bezoekers Volgend bericht: Nieuwsbrief over nieuwbouw - 2 oktober 2020
WZC Sint-Vincentius vzw © 2022
Webdesign thinline.be