Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Afspraken verhuis - deel 3

Beste mantelzorger, familie, vertegenwoordiger

Opnieuw informeren we u graag over de verhuis naar de nieuwbouw.

De verhuis is voorzien op dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021:
- dinsdag 16 februari: cliënten van de Vijverstraat en Dorpstraat op het 2de verdiep,
   verhuis: vanaf 8 uur met uitgebreid ontbijt in de leefruimte van de nieuwbouw;
- dinsdag 16 februari: cliënten van de Kapelwegel  op het 1ste verdiep,
   verhuis: voor de koffie met uitgebreid dessert in de nieuwbouw;
- woensdag 17 februari:  cliënten van de Kerkwegel op het 1ste verdiep en cliënten van de Lindendreef op het gelijkvloers
    verhuis: vanaf 8 uur met uitgebreid ontbijt in de leefruimte van de nieuwbouw;
- woensdag 17 februari: de cliënten van de Schooldreef op het gelijkvloers,
    verhuis: voor de koffie met uitgebreid dessert in de nieuwbouw.

Tijdens de verhuismomenten van de cliënten zal een verhuisfirma de inboedel van de kamers verhuizen.

We verwachten per cliënt één familielid of vertegenwoordiger op een afgesproken tijdstip om verhuisdozen uit te pakken, de nieuwe woongelegenheid in te richten en even samen te zijn met de cliënt. Sommige cliënten willen aanwezig zijn bij het uitpakken, anderen wachten in leefruimte en gaan pas naar de kamer als het uitpakken achter de rug is. We voorzien anderhalf uur voor het uitpakken. Het concrete tijdstip en de locatie waar hij/zij zich kan aanmelden, wordt op vrijdag 12 februari 2021 gemaild naar het familielid of de vertegenwoordiger op de lijst. Dus hou de mailbox in de gaten.

We vragen bij voorkeur dezelfde persoon als het bezoek deze week. Indien het echt niet mogelijk is dat dit dezelfde persoon is, kan dit doorgegeven worden aan Tanja op het e-mailadres socialedienstSV@exalta.be.

Bij verhuis zijn we terug coronavrij maar we blijven nog zeer voorzichtig. Sneltesten worden afgenomen bij alle externen die komen helpen bij de verhuis. Daar dit een drukke dag wordt, weliswaar gespreid over de dag heen, wordt ook bij elk familielid een sneltest afgenomen. 

Het familielid ondertekent opnieuw de Verklaring op eer bij aankomst. Hierbij wordt bevestigd dat er geen nauw contact is geweest met een positief geteste persoon, hij/zij geen Covid-19-symptomen heeft (bv. aanhoudende hoest, koorts, smaak- en geurverlies) en dat het familielid de laatste 14 dagen geen Covid-19-besmetting heeft gehad. Indien één van deze drie maatstaven toch aanwezig is bij het familielid, kan het bezoek absoluut niet doorgaan.

Bij aankomst zal de sneltest en het onderschrijven van de Verklaring op eer georganiseerd worden. Bij onthaal zal het familielid ook meteen de nodige informatie krijgen over hoe de verhuisdag zal verlopen. Daarna gaat een collega mee tot aan de woongelegenheid op de afdeling in de nieuwbouw.

Een rondleiding in het nieuwe gebouw van Exalta | Sint-Vincentius zal echter niet kunnen omdat de kans op een coronabesmetting nog steeds mogelijk is. We bekijken hoe we op een alternatieve wijze de nieuwe woonplaats kunnen voorstellen.

Meer informatie over de vaste telefoonnummers volgt in een latere communicatie. Graag vragen we, indien dit nog niet in orde is, om door te geven aan Tanja of een vast telefoontoestel gewenst is op de kamer.

We willen nog even herhalen dat het meubilair dat niet wordt verhuisd, kan opgehaald worden op dinsdag 23 en woensdag 24 februari tussen 13.30 uur en 16.30 uur

Voor bijkomende informatie over de nieuwe kamer en het gebouw verwijzen we graag naar de website www.sintvincentius.be waar u dit rustig kan nalezen.

Met vriendelijke groet

Hilde Van Hecke                    Wouter Sonneville
Site manager                         Algemeen directeur

De brief kan u hier nalezen.


Vorig bericht: Toelichting bezoekregeling Volgend bericht: Afspraken verhuis - deel 2
WZC Sint-Vincentius vzw © 2022
Webdesign thinline.be