Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Planning van verhuis

Beste cliënt, familie, vertegenwoordiger

Binnenkort verlaten we onze vertrouwde stek en verhuizen we naar het nieuwe gebouw van Exalta | Sint-Vincentius. We plannen de verhuisdagen op 16 en 17 februari 2021. De verhuis gaat iets vroeger door dan gepland omdat de bouwfirma het gebouw vroeger kan opleveren. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de uitdovende corona-uitbraak in ons huis.

Bij het toewijzen van de nieuwe woongelegenheden hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de cliënten en familie. De cliënt heeft de regie in handen genomen met de ondersteuning van de afdelingshoofden Karin, Nathalie of Cindy, medewerker sociale dienst Tanja, referentiepersoon dementie Els en de site manager Hilde.

We zijn blij om de nieuwe namen van de afdelingen aan u voor te stellen:
- niveau 0 met afdelingshoofd Nathalie: Lindendreef en Schooldreef
- niveau 1 met afdelingshoofd Karin: Kapelwegel en Kerkwegel
- niveau 2 met afdelingshoofd Cindy: Vijverstraat en Dorpstraat

Tijdens de verhuis doen we een beroep op een verhuisfirma maar dit zal zeker ook enige voorbereiding van de vaste bezoeker van de cliënt vragen. Tegen 3 februari 2021 mailen we richtlijnen voor het inpakken van de persoonlijke inboedel van de cliënt. Hou uw mailbox in de gaten!

We slaan een nieuw boek open en laten een stukje geschiedenis van ‘den ouden bouw’ van het woonzorgcentrum achter ons. Dit betekent niet dat we de recente coronaperiode zo maar kunnen loslaten. We hebben dierbare cliënten verloren en waren soms machteloos tegen dat sterke virus. Maar we hebben eveneens veel bijgeleerd en massale steun gevoeld van familie, vrijwilligers, buren en andere dorpsgenoten. Dankjewel hiervoor!
Samen versterken we elkaar.

Voor bijkomende informatie over de nieuwe kamer en het gebouw verwijzen we graag naar de website www.sintvincentius.be waar u dit rustig kan nalezen. We hopen dat u samen met ons uitkijkt naar een nieuwe start.

Met vriendelijke groet

Hilde Van Hecke                   Wouter Sonneville
Site manager                        Algemeen directeur     

U kan de brief nalezen op deze link.


Vorig bericht: Kijkje in de nieuwbouw Volgend bericht: Stand van zaken Covid-19 en vaccinatie
WZC Sint-Vincentius vzw © 2022
Webdesign thinline.be