Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum wonen 115 ouderen. We beschikken over ruime eenpersoonskamers.

 

Alle kamers zijn uitgerust met een hoog-laag bed, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een zetel. Elke kamer beschikt daarnaast over een afzonderlijk sanitair gedeelte (toilet, wastafel, spiegel). Er is een oproepsysteem (aan het bed en in het toilet) en een aansluitingsmogelijkheid voor TV en telefoon. In samenspraak met de verantwoordelijken is er de mogelijkheid om met eigen meubilair de kamer een huiselijk accent te geven.

De maaltijden worden bereid in een eigen keuken en opgediend in de livings, in de cafetaria of op de kamer.

 

Het woonzorgcentrum heeft een grote polyvalente zaal, die als cafetaria in de namiddag toegankelijk is en waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

Bewoners kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke living met TV. In deze ruimte kan men eveneens bezoek ontvangen.

Op donderdag, zondag en bij speciale gelegenheden gaat een eucharistieviering door in onze huiskapel voor de bewoners die dit wensen

 

 

Verschillende tuinen zijn toegankelijk voor de bewoners en de bezoekers.

Er zijn geen bezoekuren: iedereen is altijd welkom! Er wordt wel gevraagd om de middag- en nachtrust van de bewoners te respecteren.

Dienstverlening

De zorgteams (zorg- en verpleegkundigen) bieden begeleiding en verzorging onder leiding van drie afdelingshoofden.

De animatoren dragen bij tot een aangename woon- en leefsfeer waarin de individuele levensgeschiedenis van elke bewoner de basis vormt voor activiteiten.

De paramedici (kinesitherapeuten, ergotherapeuten) zijn verbonden aan de afdeling en zorgen voor een gespecialiseerde begeleiding op maat van de bewoners.

De huishoudelijk medewerkers zorgen ervoor dat de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes netjes en verzorgd zijn. Ze staan ook in voor diverse huishoudelijke taken.

De kok en de keukenmedewerkers verzorgen dagelijks gevarieerde en smakelijke maaltijden in een eigen keuken. Bij speciale gelegenheden worden feestmaaltijden aangeboden.

Er wordt samengewerkt met een zelfstandige kapster en pedicure.

 

De medewerker infrastructuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de infrastructuur en ondersteunt de medewerkers in de goede omgang met materialen.

De preventieadviseur bewaakt de veiligheid van de bewoners en de medewerkers.

De huisarts wordt gekozen door de bewoner zelf. Het is de huisarts die medicatie voorschrijft, beslist over opname in het ziekenhuis, het opstarten van een palliatief zorgdossier, enz...

De CRA (coördinerend en raadgevend arts) is verantwoordelijk voor het globaal medisch beleid. Hij geeft vorming aan de medewerkers en zetelt in het maandelijks beleidsoverleg.

De aalmoezenier en de pastorale dienst verzorgen de eucharistievieringen en bieden een aanbod aan pastorale activiteiten doorheen het kerkelijk jaar. Er is eveneens aandacht voor humane zorg bij andersdenkenden.

 

De medewerkers sociale dienst verschaffen informatie, houden de wachtlijst bij en begeleiden de bewoner en zijn familie van bij de opname tot het afscheid.

De medewerkers administratie verzorgen het onthaal en voeren diverse taken uit met betrekking tot boekhouding, bewoners- en personeelsadministratie.

De kwaliteitscoördinator actualiseert het kwaliteitshandboek, ondersteunt projecten en volgt klachten, opmerkingen en suggesties op. 

De veiligheidsconsulent volgt de informatieveiligheid van de persoonsgegevens op, registreert overtredingen en formuleert adviezen naar het directieteam.

De stafmedewerker algemeen beleid is verantwoordelijk voor diverse dossiers.

Het regiodirecteur verzorgt de coördinatie van het dagdagelijkse gebeuren in het woonzorgcentrum.

Het directieteam (algemeen directeur, directeur financiën-administratie en directeur wonen en zorg) ontwikkelt en voert het beleid van Exalta vzw.

Het Bestuursorgaan bepaalt samen met de algemeen directeur het beleid op korte en lange termijn en bewaakt de realisatie ervan.

Vrijwilligers

Heel wat mensen engageren zich om vrijwillig een aantal diensten te verlenen en activiteiten te begeleiden.

Wij stellen dit ten zeerste op prijs.

Een greep uit de mogelijkheden: ondersteuning bieden bij uitstappen en andere activiteiten, open houden van de cafetaria, een bezoekje brengen aan bewoners, helpen bij het transport van bewoners, ...

De inzet van vrijwilligers kadert binnen een vrijwilligersbeleid, waarbij de nadruk gelegd wordt op respect voor de privacy, discretie en persoonlijke stijl. Dit wordt vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.

Regelmatig worden initiatieven georganiseerd voor de vrijwilligers, zoals vormingsmomenten en tweemaal per jaar een gezellig samenzijn met etentje.

Geïnteresseerd in een engagement?
Neem gerust contact op via het algemene nummer 09 355 50 11.

Inspraak

Omdat we erg veel waarde hechten aan inspraak zijn er verschillende kanalen waarlangs iedereen zijn opmerkingen en ideeën kenbaar kan maken:

Gebruikersraad

Vier keer per jaar komen bewoners samen om hun verblijf en de dienstverlening van het woonzorgcentrum te bespreken. Ook familieleden van bewoners die zelf niet meer naar de gebruikersraad kunnen komen, zijn welkom om in hun naam te spreken.
Vrijwilligers zijn eveneens welkom.

Kwaliteitsbus

Ideeën, suggesties of opmerkingen kunnen (eventueel anoniem) genoteerd worden op een daartoe bestemd formulier en in één van de kwaliteitsbussen gestoken worden op elke verdieping. Iedere inbreng wordt beantwoord en krijgt een opvolging. Aan het onthaal ligt ook een gastenboek waarin ideeën, suggesties of opmerkingen kunnen genoteerd worden.

WZC Sint-Vincentius vzw © 2022
Webdesign thinline.be