Volg hier onze updates omtrent de maatregelen rond het Covid-19 virus

Visie op wonen en zorg

De dienstverlening van woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius kadert binnen een levensverhaal van ouderen die op zoek zijn naar een vorm van ondersteuning, omdat zij niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Op het vlak van wonen, zorg en tijdsbesteding bieden wij diverse diensten aan.

inkomhal WZC Sint-Jozef

Het behouden en verstevigen van banden met familie, vrienden en kennissen vormen een sterk aandachtspunt binnen onze organisatie. Dit vertaalt zich in tal van aspecten zoals het ontbreken van bezoekuren en de beschikbaarheid van een grote polyvalente zaal waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Familie, vrienden en kennissen zijn sterk betrokken op het leven in het woonzorgcentrum. Wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt, staat een gemotiveerde en deskundige ploeg van medewerkers klaar om samen te zoeken naar gepaste antwoorden.

De aandacht voor de spiritualiteit van de congregatie Zusters van Liefde J.M. krijgt een bijzondere plaats in tal van vieringen en persoonlijke begeleiding.

Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius vzw wil voor de regio een betekenisvol woonzorgcentrum zijn in al zijn facetten. Hierbij wordt maximaal gestreefd naar een nauwe samenwerking met andere regionale partners zoals andere woonzorgcentra, de thuiszorg, huisartsen, socioculturele verenigingen, ... Wij richten ons ook naar de ouderen die in de buurt wonen.

Historiek

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw is van oorsprong een initiatief van de congregatie Zusters van Liefde Jezus en Maria. Pieter Jozef Triest legde de kiem hiervan in 1803 in Lovendegem nabij Gent. Sindsdien ontplooiden de zusters een uitgebreid net van activiteiten, over de grenzen van landen en continenten heen.

In 1815 namen de eerste zusters hun intrek in de huisjes naast de kerk van Zaffelare. Vrij snel werden er ouderen opgenomen en groeide deze zorg uit tot wat wij momenteel kennen als het woonzorgcentrum. Het oude rusthuis werd verlaten in 1981.

In 1989 werd de afdeling voor de zustergemeenschap gebouwd conform de rusthuisnormen. Dit huis staat ook open voor zorgbehoevende religieuzen van andere congregaties.

In 1990 bouwde men een nieuwe polyvalente zaal en werd de vroegere polyvalente zaal omgevormd tot een grote kapel.

In 1998 werd het aantal tweepersoonskamers gereduceerd door het bijbouwen van een extra vleugel

Hierdoor kunnen er tot op vandaag zowel eenpersoonskamers als tweepersoonskamers (voornamelijk voor echtparen) ter beschikking gesteld worden.

Precies 200 jaar na haar oprichting nam het bestuur van de Congregatie Zusters van Liefde de beslissing in deze regio een stap terug te zetten en het bestuur over te dragen aan een nieuwe, jonge generatie van professionele leken. Als gevolg hiervan werd op 30 mei 2002 de netwerkorganisatie Tabor vzw opgericht.

In 2006 werd WZC Sint-Vincentius vzw samen met WZC Morgenster vzw te Sijsele en WZC Sint-Jozef vzw te Gent onder de hoede genomen van de algemeen directeur. Dit resulteerde in de groep 'Wonen met zorg' die op vandaag een overkoepelend directiecomité, staf en administratieve dienst kent.

In 2016 werden plannen gemaakt om de bestaande gebouwen te vervangen door een nieuwbouw. De eerste steenlegging was in 2019 en in februari 2021 ging de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum door.

 

Sinds 1 januari 2020 vormen wij één groep onder de naam EXALTA vzw. Daartoe behoren de 3 woonzorgcentra Sint-Vincentius vzw, Sint-Jozef vzw, Morgenster vzw, expertisecentrum dementie Paradox én Focus Plus vzw, een organisatie die mensen met een fysieke beperking ondersteunt bij het zelfstandig wonen.

Graag meer informatie? Klik dan hier.

WZC Sint-Vincentius vzw © 2023
Webdesign thinline.be